• ۷ H-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
محمود بهمنی
استادیار علوم دارویی (پژوهش‌محور)
دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Mahmoud Bahmani
Assistant Professor of Pharmaceutical Sciences (By Research)
School of Medicine
Biotechnology and Medicinal Plants Research Center
Ilam University of Medical sciences

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۱/۴/۷
تعداد بازدید پروفایل: ۱۶۸۶
 • ۳ مقالات نویسنده اول
 • ۵ مقالات نویسنده مسئول
 • ۳ مقالات بین‌المللی
 • ۱۲/۷۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱۶ G-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۲۸۰ استنادات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۲۲ مقالات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
۱۳%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰.۷۱%
خوداستنادی
۱۳%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۲%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

خلاصه عملکرد طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • ۰ ناظر
۱۳۸۱ ۱۴۰۱
 • ۰ داور
۱۳۸۱ ۱۴۰۱
 • ۲ همکار طرح
۱۳۸۱ ۱۴۰۱
 • ۲ محقق اصلی
۱۳۸۱ ۱۴۰۱

خلاصه عملکرد پايان‌نامه‌ها مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • ۰ نویسنده
۱۳۸۱ ۱۴۰۱
 • ۰ استاد مشاور
۱۳۸۱ ۱۴۰۱
 • ۱ استاد راهنما
۱۳۸۱ ۱۴۰۱
 • ۱ کل پایان‌نامه‌ها
۱۳۸۱ ۱۴۰۱

بيوگرافي متن زیر توسط خود عضو در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۳ ارسال و عینا درج شده است و مسئولیت صحت محتوای آن برعهده ایشان است.

اینجانب با اخذ مدرک دکتری تخصصی پژوهشی علوم دارویی در زمینه های مختلف دارویی به خصوص گیاهان دارویی فعال می باشم. زمینه هایی مورد علاقه پژوهشی اینجانب شامل اتنوبوتانی، اتنوفارماکولوژی، فیتومدیسین، فیتوشیمی و هربال مدیسین می باشد.

روند مقالات Google Scholar

روند مقالات PubMed

روند طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

فهرست مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal SJR CiteScore Published Cited By

طرح‌ها و پايان‌نامه‌ها مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • نمایش تا از کل مورد

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران مقالات:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار