• ۱۷ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
امین تمدن
استادیار پژوهشی بیولوژی تولید مثل
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Amin Tamadon
Research Assistant Professor of Reproductive Biology
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۳/۳۱
تعداد بازدید پروفایل: ۴۱۰۶
 • ۷ مقالات نویسنده اول
 • ۴۴ مقالات نویسنده مسئول
 • ۲۹ مقالات بین المللی
 • ۸/۱۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲۱ G-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۹۳۱ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۱۱۴ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
۲۵%
مقالات با همکاری بین المللی
۲۵%
خوداستنادی
۶%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۳۱%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

خلاصه عملکرد طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • ۰ ناظر
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۱ داور
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۲۱ همکار اصلی
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۲۴ محقق اصلی
۱۳۸۰ ۱۴۰۰

خلاصه عملکرد پايان‌نامه‌ها مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • ۰ نویسنده
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۰ استاد مشاور
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۰ استاد راهنما
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۰ کل پایان‌نامه‌ها
۱۳۸۰ ۱۴۰۰

بيوگرافي متن زیر توسط خود عضو در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۳ ارسال و عینا درج شده است و مسئولیت صحت محتوای آن برعهده ایشان است.

دکتر امین تمدن دکترای دامپزشکی از دانشگاه شیراز ، ایران (۲۰۰۵) و دکترای تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام از دانشگاه شیراز، ایران (۲۰۱۰) است. او یک بورس تحصیلی Postdoc از دانشگاه ملی سئول ، کره جنوبی (۲۰۱۵) و یک بورس تحصیلی Postdoc از دانشگاه فودان، چین (۲۰۱۷) دارد. در حال حاضر امین به عنوان محقق اصلی آزمایشگاه سلول‌های بنیادی دریایی در پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ایران کار می کند. آزمایشگاه امین در حال کار بر روی سلول‌های بنیادی دریایی است و چهار شاخه از این موضوع توسط همکاران وی تحت پوشش قرار گرفته است از جمله پزشکی بازساختی ، سلول‌های بنیادی دریایی، سلول‌های بنیادی سرطانی و ناباروری.

روند مقالات Google Scholar

روند مقالات PubMed

روند طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

طرح‌ها و پايان‌نامه‌ها مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • نمایش تا از کل مورد

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران مقالات:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار